Information om webbplatsen

Teknogram arbetar i huvudsak med automatisk tågkontroll, dvs med hårdvara och programvara för tågsäkerhet, som används i så kallade ATC- eller ATP-system. De fokuserar mest på den del av ATC-systemet som finns ombord på tåget, förarpanel, mikrodatorer och liknande. (Den andra delen är överföringen av information från banan till loket.)

Teknikkonsultföretaget ÅF förvärvade Teknogram den 1:a Maj 2013. ÅF webbplats hittar ni genom att klicka här.

På denna webbplats kommer du fortsättningsvis att kunna läsa om järnvägssignalering men även allt som är relaterat till järnvägar och tåg. Vi hoppar att du kommer att uppskatta de intressanta artiklarna som planeras framöver.